Lunar: Walking School - Credits


Character Design
Toshiyuki Kubooka
Akari Funato

Background Design
Akitoki Satou

Background Design
Takeshi Takakura
IKUSABUNE (Toshio Akashi)

Monster Design Co-op
Ayano Koshiro
ENCHANT

Scenario Writers
Yuu Sugitani
Takamasa Okazaki

Scenario Writers
STUDIO ALEX


Programming
Kazunari Tomi
Hidehito Okada

Marketing
Rebun Okano
Hironori Fujimoto

Music
Noriyuki Iwadare
Isao Mizoguchi
TWO-FIVE

Graphics
Ichie Satou
Hirotake Mishima


Graphics
Chikako Kaitzu
Chieko Yokoyama

Game Design
Ichie Satou

Direction
Kazunari Tomi

Production
Youichi Miyaji
GAME ARTS< Chapter 12
Back to Home